Countdown Counter | Timer


Countdown   Counter | Timer

nedtelling | counter | timer !

Internett for alle - Slik bruker du alarmstoppeklokke 
Bruk tallhjulene til å finne ønsket klokkeslett. Tallene til venstre viser timer. Tallene til høyre viser minutter. Sett tidspunktet til 07 00 om du ønsker at alarmen skal ringe klokka sju.   moreI want to remove my website link
nedtelling | counter | timer ©2005-2009
| Forex Exchange Rate |為替レート |Wechselkurs |gold price widget |oil price widget