Countdown Counter | Timer


Countdown   Counter | Timer

nedtelling | counter | timer !

 • Tolk i helsetjenesten – rett til informasjon på ditt språk - helsenorge. no
  Det er helsetjenesten som har ansvar for å bestille kvalifisert tolk Det kan være vanskelig å vite om det er behov for tolk Det er helsepersonellet som skal vurdere om det er nødvendig med tolk, men du kan også si fra om du mener det er behov for tolk Du kan også ringe til helsetjenesten og be om at den bestiller tolk på ditt språk
 • Sykehuset i Hamar - Sykehuset Innlandet
  På helsenorge no kan du søke om å få dekket reiseutgifter Søknadsskjema på papir finner du på helsenorge no eller hos din behandler Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk Les mer om rett til tolk
 • Sykehuset i Gjøvik - Sykehuset Innlandet
  På helsenorge no kan du søke om å få dekket reiseutgifter Søknadsskjema på papir finner du på helsenorge no eller hos din behandler Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk Les mer om rett til tolk
 • Flyktninger fra Ukraina: Informasjon om helse- og smittevernhensyn - fhi. no
  Helsetjenesten i Norge har taushetsplikt - Ukrainsk (film fra Helsedirekoratet) Om helsetjenester i Norge - Ukrainsk (film fra Helsedirekoratet) Medikamenter Vurderinger rundt videreføring eller endring av medikamentbehandling som er startet opp i Ukraina kan være krevende Det er utarbeidet lister over medisiner brukt i Ukraina:
 • Helsedirektoratet
  Helsedirektoratet no retter seg mot deg som arbeider innen helse- og omsorgstjenesten Du benytter en nettleser vi ikke støtter Helsenorge no Ukraina-krisen Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente Nasjonale anbefalinger, råd og pakkeforløp
 • Henvisning og start - Helsedirektoratet
  Tolk må benyttes der det er nødvendig Når flere tjenester brukes samtidig i kommunen, bør henvisningen koordineres og ha inkludere kommunens kontaktperson Mulige somatiske årsaker til tilstanden bør være vurdert, og eventuelle funn fra undersøkelser vedlegges
 • Statsbudsjettet 2022: A til Å - regjeringen. no
  Retten til tolk er hjemlet i folketrygdloven For å legge til rette for bedre kvalitet, økt forutsigbarhet for brukeren og bedre tilgang på tolketjenester, foreslår regjeringen å øke antall fast ansatte tolker i tolketjenesten med 25 årsverk fra 2022 Innbyggere og pasienter vil ha tilgang til sin egen legemiddelliste på helsenorge
nedtelling | counter | timer ©2005-2009
| Forex Exchange Rate |為替レート |Wechselkurs |gold price widget |oil price widget