Countdown Counter | Timer


Countdown   Counter | Timer

nedtelling | counter | timer !

 • Pasientombud over hele landet slår alarm: - Folk blir sykere
  En million pasienter har eldre fastleger – Vi opplever en kollaps Rekordmange uten fastlege Rapport: Stadig flere står uten fastlege Kreftsyke Inger Karin: – Fikk beskjed om å vente i tre
 • Studie: Store forskjeller i fastlegekontinuitet mellom by og land
  Og mens 71 prosent av hjertesviktpasienter i en storby treffer fastlegen sin ved minst tre av fire konsultasjoner, er det samme tilfelle bare 46 prosent av pasientene i utkantdistriktene – Mangel på fastleger og økt vikarbruk kan være forklaringer på lavere kontinuitet i distriktene, sier Sahar Pahlavanyali ifølge nettstedet
 • Helsevesenets beredskap er på et lavmål - midtnorskdebatt. no
  Kommuner og fastleger må nå ta imot pasienter som er mye sykere enn før Problemet er at eldre ofte har uklare og sammensatte lidelser som krever mer tid til diagnostikk og behandling Eksemplene på for tidlige og uverdige utskrivninger fra sykehus er mange Allerede har over en halv million nordmenn privat helseforsikring For
 • En turnusleges bønn om bedre arbeidsvilkår | Tidsskrift for Den norske . . .
  Når flere pasienter meldes, når en bilulykke gjør at man må slippe alt man har i hendene, kan ikke alle pasientene få den beste hjelpen De betaler prisen for at vi er underbemannet Vi har et sikkerhetsnett for de ventende pasientene, såkalt triagering – fargekoding av pasientene etter blodtrykk, puls, smerteintensitet og andre kriterier
 • Siste nytt om korona - Bergens Tidende
  Foreløpig har Folkehelseinstituttet (FHI) kun åpnet for at enkelte som er 80 år eller eldre kan ta en fjerde dose, samt grupper med svekket immunforsvar – Det forventes ingen større endringer i anbefalingene i løpet av våren og sommeren med mindre smittesituasjonen og risikobildet endrer seg, skrev FHI i et brev til kommunene tidligere
 • Gode systemer kan hindre amputasjoner - Debatt og kronikk - Dagens Medisin
  De fleste tilhørte en person med diabetes For personer som har diabetes – både type 1 og type 2 – er det en 33 prosents større risiko for å måtte amputere enn for dem som ikke har sykdommen Det er to årsaker til dette At personen har levd et langt liv med diabetes eller har problemer med å regulere blodsukkeret over tid
 • Forsiden - regjeringen. no
  Sigbjørn Gjelsvik (Sp) Statsråd Kommunal- og distriktsministeren har ansvaret for styring av forvaltningspolitikk, kommuneøkonomi, lokalforvaltning og valggjennomføring, bolig- og bygningspolitikk, koordinering av regjeringens arbeid med FNs bærekraftsmål, kart- og geodatapolitikken, statlig arbeidsgiverpolitikk, statlig bygg- og eiendomsforvaltning, det administrative ansvaret for
nedtelling | counter | timer ©2005-2009
| Forex Exchange Rate |為替レート |Wechselkurs |gold price widget |oil price widget