Countdown Counter | Timer


Countdown   Counter | Timer

nedtelling | counter | timer !

  • Barnedag – Wikipedia
    Barnedag eller barnemesse (av lat Innocentum festum martyris) feires den 28 desember og er en merkedag på den norske primstaven til minne om barna som Herodes lot drepe i Betlehem for å komme Jesubarnet til livs Primstavmerket et lite kors eller (av og til) et sverd Dagen er også en festdag for barna, som kunne gå på besøk til hverandre og ha det moro på de voksnes bekostning
  • Barnas dag – Wikipedia
    Den internasjonale barnedagen Allerede i 1953 oppfordret FN medlemslandene å begynne med en barnedag Da barnerettighetserklæringen ble undertegnet 1989, ble 20 november Den internasjonale barnedagen
nedtelling | counter | timer ©2005-2009
| Forex Exchange Rate |為替レート |Wechselkurs |gold price widget |oil price widget