Countdown Counter | Timer


Countdown   Counter | Timer
Countdown
ny baby
New Toy
Graviditet Forfallsdato
Valentinsdag
Mothers Day
Forlovelse
Merkedag
fødselsdag
Fest
Bryllup
drar hjem
Ferie
Ferie
Eksamener
18 år
Retirement
Leaving
Back to school
Graduation
Going Abroad
Travel countdown
Åpning
Lansere
Møte
Konferanse
Konsert
Teater
Valg
Championship
Besøk
Christmas
Super Bowl
FIFA World Cup
Nyttår
Kinesisk nyttår
Nyttår Cards
Wedding Card
Holiday Card
Printing Card
Vår
Sommer
Høst
Vinter
Kids Song


Counter | Timer
elsker deg
Jeg har vært elske deg
Jeg har levd
Vi har giftet seg
Jeg har vært her
Jeg har vært her

Graviditet Forfallsdato nedtelling | counter | timer


nedtelling | counter | timer Verktøy!
Trykk på knappen kopiere og lime inn i din blogg eller nettside.
(Du kan bytte til HTML-modus når du legger inn i bloggen din. Eksempler:
WordPress EksempelBlogger Eksempel)

Dato (år-måned-dag):
Tekst:
Velg farge(?):
Skriftfarge(?):


nedtelling | counter | timer Verktøy:

Graviditet Forfallsdato Informasjon og nyheter
  • Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip . . .
    d å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne selv kan ivareta og utvikle arbeidsmiljøet i virksomheten i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet,
  • Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv . . .
    (3) Departementet kan ved forskrift helt eller delvis unnta virksomhet som nevnt i første og andre ledd fra loven Departementet kan også gi forskrift om at loven helt eller delvis skal gjelde for virksomhet som nevnt i første ledd i områder utenfor den norske del av kontinentalsokkelen dersom det foretas undersøkelse eller utnyttelse av naturforekomster på havbunnen eller i dens

nedtelling | counter | timer ©2005-2009
| Forex Exchange Rate |為替レート |Wechselkurs |gold price widget |oil price widget